Jobstack - Job Portal Tailwind CSS Template

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Seçme ve Yerleştirme; personel ihtiyacının tespitinden, işe alımın gerçekleşmesine kadar devam eden bir süreçtir. Günümüzün sınırsız rekabet koşullarında bu sürecin dikkatli planlanması; zaman, kaynak ve maliyet açısından olası kayıpların engellenmesi anlamına gelir.

CEO seçme ve yerleştirme alanındaki tecrübesi ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerinin her kademedeki işgücü ihtiyacını karşılamaktadır.

Seçme ve Yerleştirme Süreci:


Firma Analizi:

Müşterimizin ihtiyaç ve stratejileri, hedefleri, mali durumları, planları, ürünleri, pozisyon için gerekli olan iç dinamikleri ve şirket kültürü incelenir.

Görev Tanımı ve Personel Profili:

Görev tanımı ve aranılan pozisyon için gerekli olan temel yetkinlikler, yetenekler ve davranış özellikleri incelenir.

Aday Havuzu Oluşturma:

CEO veri bankası, ilanlar, piyasa araştırmaları yöntemleriyle aday havuzu oluşturulmaktadır.

Özgeçmiş İnceleme (1. Eleme):

Adayların özgeçmişleri incelenir ve değerlendirilir.

Aday Görüşmeleri (2. Eleme):

Özel mülakat teknikleri uygulanarak ve "Firma, Profil ve Pozisyon Analizi" sonuçları göz önüne alınarak adaylarla birebir görüşme yapılır. Adaylar, firmaların bakış açısı ile değerlendirilir.

Referans İncelemesi (3. Eleme):

Seçilen adayların önceki iş deneyimleriyle ilgili referans araştırmaları yapılarak mülakat sonuçlarıyla karşılaştırılır.

Raporlama:

3 elemeden de geçen adaylar ile ilgili bilgiler müşteriye raporlanır.

Müşteri Görüştürülmesi:

Olumlu adaylar müşteri ile tanıştırılır ve görüşmeleri sağlanır.

İşe Yerleştirme:

Müşterimizin yaptığı seçim doğrultusunda adayın işbaşı tarihi tespit edilir, çalışma şartları bildirilir ve işbaşı yaptırılır.

İşe Yerleşen Adayların Takibi:

3 aylık dönemlerle, firmaların aday ile ilgili memnuniyeti analiz edilmektedir.

ALT İŞVERENLİK HİZMETİ KAZANIMLARI

Operasyonel verimliliğin artması

Günümüz dünyasında; ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel nedenlerle sürekli değişimler ve oluşumlar yaşamakta. Küreselleşen dünyadaki rekabet koşullarından dolayı işletmeler; bu değişime ayak uydurarak, hayatta kalmak ve ileriye taşınmak için çok daha fazla zaman, enerji, teknolojik ve verimli insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Tüm bu koşullarda, değerli çözüm ortaklarımızın işletmelerini ileriye taşıyabilmesi için önemli olan asıl işlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmektir. Alt İşverenlik hizmetini alarak, asıl işlerinize odaklanın ve operasyonel verimliliğinizin artması için tüm kaynaklarınızı maksimum verim ile kullanın.

İnsan kaynakları yönünden avantaj

Üretim için Destek Personelleri, Özel Güvenlik Ekibi, Temizlik Hizmetleri Ekibi, Çay Servis Personeli gibi farklı uzmanlık gerektiren alanlarındaki personellerin istihdam süreci, takibi, ekipman ve donanım tedariği, personellerin eğitimi ve denetimi mevcut departmanların genişlemesine, insan kaynağının niceliksel olarak artması ile iş yükünün de işletmelerin omuzlarına binmesine neden olmaktadır.

Maliyetlerin önceden bilinmesi

Piyasalardaki ani dalgalanmalar ve talepteki değişimlerle başa çıkabilmek için şirketler farklı durumlarda maliyetlerinin nasıl değişeceğini önceden bilmek istemektedir. Hizmet sözleşmemizde belirlenen kriterlerle doğru orantıda sunulan maliyetler, ön görülemeyen değişimlerin önüne geçmektedir.

Geniş ve esnek kaynak havuzu

Farklı alanlara yayılmış hizmet çeşitlerinin, farklı zamanlarda gerektirdiği farklı uzmanlık ve kaynaklar ancak geniş bir kaynak havuzundan sağlanabilir. Özellikle dönemsel ya da mevsimsel olarak üretim ya da dağıtım gereksinimleri artan firmalar için dış kaynak kullanımı firmalara büyük esneklik sağlamaktadır.

Kaynak Sürekliliği

İş kaybı en aza indirgenir. İşten ayrılma, hastalık, izin gibi kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlar ile mücadele edebilmek ve beklenmedik durumlar için önlem geliştirmek hızlı reaksiyon gösterebilmek alt işverenin kabiliyetindedir. En kısa sürede, işe en uygun ‘tercihe göre’ geçici veya sürekli eleman temini gerçekleştirilir.

Müşteri Memnuniyetinin Artması

Alt İşverenlik Hizmetleri, alanında profesyonel kişiler tarafından yönetilmektedir. Böylece verilen hizmetin kalitesi ve verimliliği yüksek olmaktadır. Yaptığı iş alanlarında uzmanlaşmış olan Çetin Group, tecrübeli personelleri sayesinde verilen hizmetin kalitesini daima yüksek tutar ve müşteri memnuniyetini sağlar.